અંધશ્રદ્ધાને નેસ્ત નાબુદ કરવી-સામલી (NSS Camp)

સામલી પ્રાથમિક શાળા ખાતે રાષ્ટ્રીય સેવા સંઘના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહિલા સશક્તિકરણ, સ્વચ્છતા અને અંધશ્રદ્ધા નિર્મુલન અંગે કાર્યક્રમ યોજાયો. ડૉ. સુજાત વલીના આ વક્તવ્યનો લાભ ગામની મહિલાઓ તથા બાળકોએ પણ લીધો હતો. તથા બાળકો પાસેથી અભિપ્રાય લેતા જણાયું કે મહિલા સશક્તિકરણ માટે મહિલાઓને પુરુષો જેવો સમાન અધિકાર મળવો અનિવાર્ય છે. તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ચાલતી અંધશ્રદ્ધાને નેસ્ત નાબુદ કરવા આવા પ્રભાવશાળી વક્તવ્યો અનિવાર્ય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *