17155466_10211032650385865_7876181769958155807_n

હ્યુંમનીસ્ટ રેશનાલીસ્ટ એસોસીએશન દ્વારા આવેદનપત્ર અપાયું.

હ્યુંમનીસ્ટ રેશનાલીસ્ટ એસોસીએશન દ્વારા રેડક્રોસ બ્લડ બેન્કના ભાવ વધારાના વિરોધમાં કલેકટરશ્રીને આવેદન પત્ર અપાયું.

17155466_10211032650385865_7876181769958155807_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *