Implementation of Principles of rationalism for social change

A talk on,

At HRA-GMRA conference at Gujarat Vidhyapith

Agenda :

ગુજરાત મુંબઇ રેશનાલીસ્ટ એસોસીયેશન આયોજીત પરીસંવાદ– ૨૫– ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭.

“ ઇશ્વરની ઇચ્છા વીનાજ પાંદડુ હલે છે.”

પ્રથમ દીવસનો કાર્યક્રમ– સવારે ૧૦–૩૦ થી સાંજના ૫–૦૦ વાગ્યા સુધી.

વીષયોની યાદી વીગતે

(૧) ચાર્લસ ડાર્વીનનો ઉત્ક્રાંતીવાદ અને રેશનાલીઝમ

વક્તાઓ– નીતીન પ્રજાપતી(પાલનપુર) અને બીપીન શ્રોફ.

સેશન અધ્યક્ષ–ઇન્દુકુમાર જાની

(૨)( અ) ભૌતીકવાદ અને રેશનાલીઝમ, મનીષી જાની,

(બ) કુદરતી નીયમબધ્ધતાને રેશનાલીઝમ સાથે સંબંધો. ધવલ મહેતા.

સેશન અધ્યક્ષ –ઉત્તમ પરમાર

બપોરનું સેશન–

(૩) રેશનાલીઝમ, લોકશાહી જીવન વ્યવસ્થા અને બીનસાંપ્રદાયીકતા–

વકતાઓ– મીહીર દવે, જીજ્ઞેશ મેવાણી અને અશ્વીન કારીઆ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

બીજા દીવસનો કાર્યક્રમ– સવારે ૧૦–૩૦ થી બપોરના ૧–૦૦ સુધી.

(૪) અમેરીકન પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઉગ્રરાષ્ટ્રવાદની વૈશ્વીક અસરો.

વક્તાઓ– સ્વાતી જોશી અને પ્રકાશ શાહ–સેશન અધ્યક્ષ રોહીત શુક્લ.

પરીસંવાદની તારીખો– ૨૫ અને ૨૬ માર્ચ શનીવાર અને રવીવાર ૨૦૧૭.

સ્થળ– ગુજરાત વીધ્યાપીઠ, અહીંસા શોધ ભવન, નારણપુરા અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩.

 

લી. ગુજરાત મુંબઇ રેશનાલીસ્ટ એસોસીયેશન વતી,

બીપીન શ્રોફ, પ્રમુખ . જી એમ આર એ. મહેમદાવાદ.

પીયુષભાઇ જાદુગર. જનરલ સેક્રેટરી, જી એમ આર એ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *