debunking supernatural claims HRA

લાલ મોઢાવાળી ડાકણ

  તા. ના રોજ એક વાત ગોધરા શહેરમાં પ્રસરતી ગઈ. વાત હતી એક ચુડેલની. કહેવાતું હતું કે એક લાલ લુઘડાવાળી ચુડેલ કનેલાવ પીકનીક પોઈન્ટ પર ફરે છે. એકદમ લાલ મોઢું અને ભયાનક સ્વરૂપવાળી ચુડેલ ત્યાં વિચરણ કરે છે. વાત એટલા જોરશોરથી ચાલી રહી હતી કે ત્યાં લોકો જોઇને આવ્યા હોય. સ્વાભાવિક રીતે ચર્ચાતી વાતો દરેક […]